Viu la Sèquia

El Parc de la Séquia vol ser, també, un catalitzador del desenvolupament turístic i de serveis al visitant al voltant de la Sèquia i en el context del pla de Bages. Des del segle XIV, l’aigua de la Séquia ha transformat i ha dinamitzat aquest territori sempre vinculat a l’entorn natural i a l’activitat agrària. Al segle XXI, el Parc de la Séquia vol ser hereu de l’empenta que va generar aquest canal medieval encara avui en ple funcionament, i pretén aglutinar els agents turístics per impulsar una oferta completa, atractiva, amb marca pròpia i distingida per la seva qualitat.