Com cada any la Transéquia no seria possible sense tots els voluntaris/es!

Accedeix al formulari per fer-te voluntari

Un esdeveniment com el nostre és impossible de portar a terme sense voluntaris. Per això la vostra col·laboració és imprescindible perquè la prova sigui un èxit.

Abans d’enviar el Formulari d’Inscripció has de llegir aquesta informació i t’has de comprometre a acceptar-la. El teu compromís es la nostra garantia per fer-ho bé.

Els voluntaris participants a la Transéquia rebran un obsequi exclusiu!

Què és ser voluntari/a?

La figura del voluntari/a és cada vegada més reconeguda en qualsevol esdeveniment esportiu.

Ser voluntari/a és:

 • Un compromís personal.
 • Participació.
 • Realitzar una tasca sense esperar una remuneració econòmica a canvi.
 • Ser conscient del valor social de les teves accions.
 • Ser part activa real d’un gran esdeveniment.
 • Treballar en equip.
 • Lluitar per un objectiu comú.

Ser voluntari/a no és:

 • Mà d’obra barata.
 • Substitució de professionals.
 • Un mitjà per aconseguir exclusivament fins personals.
 • Una cadira des d’on presenciar la Transéquia.

Els drets del voluntari/a són:

 • Rebre informació, formació, orientació, suport i els mitjans materials necessaris per poder desenvolupar correctament la feina assignada.
 • Participar activament amb l’organització, en l’execució i l’avaluació dels programes.
 • Ser assegurat contra els riscos d’accidents derivats de la Transéquia.
 • Disposar d’una acreditació identificativa com a voluntari.
 • Realitzar l’activitat en les degudes condicions de seguretat.

Els deures del voluntari/a són:

 • Complir amb els compromisos adquirits amb l’organització.
 • Participar en tasques formatives previstes per l’organització.
 • Seguir instruccions adeqüades al correcte desenvolupament de les activitats encomanades.
 • Utilitzar degudament l’acreditació i els distintius de l’organització.
 • Respectar i cuidar els recursos materials que l’organització posi a la seva disposició.

Organitzadors

Aliances

Patrocinadors

Col·laboradors