Teixim amb les mans [PINDOLA EDUCATIVA]

EL REPTE

Escull 10 peces de roba del teu armari que conservin l’etiqueta ben llegible i investiga què hi diu.

  EL REPTE