Inscripcions escoles

  1. Sol·licitud d’inscripció

Abans de fer la sol·licitud, us recomanem que consulteu la nostra oferta d’activitats .

Les activitats que es sol·licitin s’adjudicaran per ordre de rebuda.

Les nostres activitats segueixen la normativa establerta per la COVID 19.

  1. Omplir el formulari de sol·licitud

És necessari omplir les dades marcades amb un asterisc per completar la sol·licitud.

Per sol·licitar les activitats:

  • Si sou un centre educatiu i voleu realitzar activitats per a més d’un nivell educatiu diferent, haureu de fer una sol·licitud per a cada curs (Ex: amb 1ESO + 2ESO, cal omplir dues sol·licituds).
  • Si amb diferents nivells educatius voleu fer una mateixa activitat, només heu d’emplenar una sol·licitud.

Si teniu dubtes a l’hora d’emplenar el formulari, feu-nos arribar un correu electrònic a info@parcdelasequia.cat o bé contacteu telefònicament al 93 877 22 31.

  1. Assignacions

Un cop realitzada la inscripció, farem les assignacions de dates per a cada sol·licitud i rebreu un correu electrònic amb la proposta de data assignada, que haureu de respondre confirmant que accepteu la realització de l’activitat. En cas, que no anés bé la data o sorgís alguna incidència, us proposaríem una data alternativa.

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

This is a test