Transparència

Per donar compliment a la llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública, i bon govern, i a la llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, posem a la vostra disposició la següent informació:

 

Informació institucional

Dades identificatives

Activitats que desenvolupa l’entitat

Missió, visió i valors

Cronologia històrica

 

Implantació territorial

Dades de contacte:

  • Masia de Can Font, ctra. De Santpedor, 175, Manresa
  • Museu de la Tècnica de Manresa, ctra. De Santpedor, 55, Manresa
  • InfoSéquia: Parc de l’Agulla s/n, Manresa
  • Masia de la Culla:  C/ de la Culla, s/N

Telèfon 93 877 22 31

e-mail: info@parcdelasequia.cat

Serveis:

  • GESTIÓ EQUIPAMENTS CULTURALS
  • EDUCACIÓ
  • SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL
  • ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS
  • PROTECCIÓ I DIFUSIÓ DEL PATRIMONI
  • CREACIÓ DE PRODUCTE TURÍSTIC

Informació organitzativa

> Organigrama de l’entitat

> El Patronat

> Directora

> Estructura del grup

> Principal normativa externa a la que està subjecta l’entitat

> Principal normativa interna que aplica l’entitat

Estatuts

> Llibre de polítiques

Codi d’ètica

Mapa de processos

Informe de govern corporatiu

 

 Planificació i programació

> Pla estratègic 2021-2022

> Projectes en curs i de futur

> Programes 

 

Impacte social

> Impacte anual

Memòries d’activitats

> Declaració ambiental

> Memòria Sostenibilitat

> Voluntariat

> Aliats i col·laboradors

> Pla d’igualtat


Informació econòmica, pressupostària i estadística

Comptes anuals

> Informe anual compliment codi entitats no lucratives

Retribucions percebudes pels màxims responsables de l’entitat

> Pressupost anual

 

Informació sobre la gestió administrativa

> Contractes establerts amb l’Administració Pública

> Convenis subscrits amb l’Administració Pública

> Subvencions i ajudes públiques concedides