Transparència

Per donar compliment a la llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública, i bon govern, i a la llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, posem a la vostra disposició la següent informació:

Informació institucional

Dades identificatives

Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Séquia
Masia de Can Font. carretera de Santpedor, 175
08243 Manresa
NIF: G60181955
info@parcdelasequia.catwww.parcdelasequia.cat – 93 877 22 31

Missió, visió i valors

De la mateixa manera que la Séquia medieval (s.XIV) ha impulsat el progrés de Manresa i del Pla de Bages, entenem l’aigua com l’element fonamental per al desenvolupament de les economies locals, la qualitat de vida i la cultura d’un territori. En aquest vincle entre aigua i territori, la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Séquia desenvolupa activitats divulgatives, d’oci i turisme dirigides a famílies grups i centres d’ensenyament.

La Fundació és fruit de la col·laboració entre la Junta de la Séquia, entitat dedicada a la gestió d’aquest canal d’aigua  entre Balsareny i Manresa, i Aigües de Manresa, l’empresa pública de gestió d’aigües a una vintena de municipis del Bages. Ambdues entitats reverteixen als ciutadans part dels seus beneficis.

Estatuts

  Estatuts de la Fundació

 

Activitats que desenvolupa l’entitat

Les activitats de la fundació es centren en la formació i difusió de la cultura de l’aigua, l’educació ambiental i en el progrés social i econòmic de la societat a través del patrimoni científic i tècnic. S’imparteixen tallers i visites per escoles i instituts al Centre de l’Aigua de Can Font, al Museu de la Tècnica de Manresa, a l’InfoSéquia i a la Casa de la Culla.

Informació organitzativa

Organigrama

Formació del patronat

Càrrec Titular Representació
President Marc Aloy Guàrdia Ajuntament de Manresa
Vicepresident Josep Alabern Valentí Aigües de Manresa
Secretari Josep Cots Reguant Junta de la Sèquia
Vocals Alexandre García Martín Ajuntament de Balsareny
Pol Huguet Estrada Junta de la Sèquia
Àdria Mascuñan Claret Ajuntament Sant Fruitós de Bages
Xavier Borrell Martí Gremi de Cintaires
Joan Borrós Vilaseca Junta de la Sèquia
Joan Calmet Piqué Ajuntament de Manresa
Enric Casasayas Fornell Junta de la Sèquia
Xavier Codina Casas Alcalde de Santpedor
Anna Crespo Obiols Ajuntament de Manresa
Antoni Ventura i Ribal Aigües de Manresa
Joaquim García Comas Aigües de Manresa
  Josep M. Masó Marcet Gremi de Cintaires
  Jaume Perarnau Llorens Museu Ciència i Tècnica Cat.
  Joan Vila Marta Cambra de comerç
  Josep Gili Prat Ajuntament de Manresa
  Jaume Espinal Farré Aigües de Manresa
  Miquel Estruch Capdevila Ajuntament de Sallent
  Francesc Talarn Palou Gremi de Cintaires
  Jordi Trapé Úbeda Aigües de Manresa
  Ramon Piñol Alférez Col·legi Enginyers Industrials
  Antoni Torras Daura Junta de la Sèquia

La direcció

La Directora gaudeix de les atribucions executives i d’administració general de l’entitat que li siguin atorgades pel Patronat. Podrà participar, quan se-la requereixi, a les reunions del Patronat amb veu però sense vot.

 

 

 

Laia Muns Serra – Directora

Organització de la Fundació

L’equip professional

 

Programes

  Programa anual d’activitats projectades 2021

 

  Programa anual d’activitats projectades 2020

 

  Programa anual d’activitats projectades 2019

 

  Programa anual d’activitats projectades 2018

 

Memòries de la Fundació

  Memòria 2020

 

  Memòria 2019

 

  Memòria 2018

 

  Memòria 2017

 

  Memòria 2016

 

  Memòria 2015

 

  Memòria 2014

 

  Memòria 2013

 

Comptes anuals

  Comptes anuals Fundació 2020

 

  Comptes anuals de la Fundació _ 2019

 

  Comptes anuals de la Fundació _ 2018

 

  Comptes anuals de la Fundació _ 2017

 

Balanç social

  Balanç social 2020

 

  Balanç social 2019
This is a test