Normativa externa

NORMATIVA D’APLICACIÓ:

A continuació es detalla la principal normativa a la que està subjecte Fundació Aigües de Manresa- Junta de la Séquia

Relacionada amb la nostra forma jurídica de fundació

Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya

Acord del 20 de febrer de 2019, del Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, pel que s’aprova el Codi de Conducta relatiu a la Inversions de les entitats sense ànim de lucre

Llei 49/2002, de 23 de desembre, de regim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge

 

< Torna a la pàgina principal de Transparència