MECENTAGE I DONATIUS

Ajuda’ns a preservar i enriquir el patrimoni industrial i ambiental de la Catalunya Central!

Amb la teva aportació ajudaràs a enfortir la tasca de la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Séquia, que gestiona els equipaments del Museu de la Tècnica, el Centre de l’Aigua de Can Font, l’InfoSéquia i la Casa de la Culla sota el nom de Parc de la Séquia. Amb el suport d’iniciatives filantròpiques a través de recursos privats, ens ajudaríeu a la conservació i difusió dels projectes expositius i culturals. Tot això repercuteix directament a l’enriquiment cultural de la nostra societat i una millora el benestar del patrimoni industrial.
Totes les aportacions es poden acollir a les desgravacions previstes en la Llei de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge (Llei 49/2002 de 23 de desembre i Reial Decret 1270/2003 de 19 d’octubre).
Beneficis Persones físiques:

• Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
Fins a 150 € de la teva donació com a mecenes desgraven un 80%. A partir d’aquesta xifra, el 35%. A partir del tercer any participant un programa de mecenatge la desgravació augmenta fins a un 40%.

• Impost de Societats (IS)
Un 35% del valor de la donació. A partir del tercer any participant un programa de mecenatge la desgravació augmenta fins a un 40%.

Beneficis Persones jurídiques:

• Impost de Societats (IS)
Un 35% del valor de la donació. A partir del tercer any participant un programa de mecenatge la desgravació augmenta fins a un 40%.
Per saber-ne més, només cal que et posis en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic eserra@parcdelasequia.cat.

Moltes gràcies per donar suport a la cultura i al patrimoni industrial, científic i tècnic de casa nostra.

Fes un donatiu!

 

Voleu ajudar-nos a completar les col·leccions del Museu de la Tècnica de Manresa ?

Si voleu fer donació d’algun objecte, ompliu si us plau el formulari següent i ens posarem en contacte amb vosaltres per informar-vos de l’interès que la vostra peça pugui tenir per a les nostres col·leccions. És imprescindible adjuntar una imatge de l’objecte per poder valorar-lo.

    D'acord amb allò disposat en la vigent Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999 de 13 de desembre, i amb el Reglament General de Protecció de Dades - Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, en vigor a partir del 25 de maig de 2018, us informem que les dades que ens proporcioneu formaran part d'un Fitxer amb dades del personal del qual són responsables solidàriament FUNDACIÓ AIGÜES DE MANRESA – JUNTA DE LA SÈQUIA. L'única finalitat del Fitxer és la de tractar i processar les dades relatives a la seva persona per tal de proporcionar-los informació de l'activitat cultural que es desenvolupa a la ciutat, així com la realització d'estudis de preferències en aquests mitjans. Posem en el vostre coneixement el dret que us assisteix d'accés, rectificació, cancel•lació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició al fitxer on consten les vostres dades, tal i com ho contempla la Llei Orgànica 15/1999 mitjançant el que disposa el R.D. 1720/2008 de 20 de desembre, i la RGPD 2016/679. En cas de voler exercir qualsevol dels drets esmentats, us podeu adreçar a FUNDACIÓ AIGÜES DE MANRESA – JUNTA DE LA SÈQUIA, Masia de Can Font, 175 de Manresa, o a través de l'e-mail info@parcdelasequia.cat

    Espais i equipaments


    Inscripcions escoles