Location d’espaces

Des cadres inégalables pour l’organisation d’événements, pour réunions,  conférences, congrès,  séminaires techniques ou  séances de travail. Le Parc de la Séquia met à la disposition des entreprises, des institutions et des particuliers les espaces et les installations qu’il gère, où se déroulent déjà certains des événements les plus importants de la Catalogne central.

  Catalogue des locations

Le Parc de l'Agulla

Données techniques

Metres²: 16.000
Altres especificacions:
Per realitzar qualsevol tipus d’activitat cal posar-se en contacte amb el Parc de la Sèquia

INFOSÉQUIA

CENTRE DE L'AIGUA (CENTRE DE L’EAU)

Données techniques

Metres²: 100 m2
Nombre de sales: 2
Aforament: 16 i 50 persones
Altres especificacions:
Dues sales de 16 i 50 persones ideals per a jornades, cursos, etc.

D'acord amb allò disposat en la vigent Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999 de 13 de desembre, us informem que les dades que ens proporcioneu formaran part d'un Fitxer amb dades del personal del qual són responsables solidàriament FUNDACIÓ AIGÜES DE MANRESA –JUNTA DE LA SÈQUIA. L'única finalitat del Fitxer és la de tractar i processar les dades relatives a la seva persona per tal de proporcionar-los informació de l'activitat cultural que es desenvolupa a la ciutat, així com la realització d'estudis de preferències en aquests mitjans. Posem en el vostre coneixement el dret que us assisteix d'accés, rectificació i cancel·lació al fitxer on consten les vostres dades, tal i com ho contempla la Llei Orgànica 15/1999 mitjançant el que disposa el R.D. 1720/2008 de 20 de desembre. En cas de voler exercir qualsevol dels drets esmentats, us podeu adreçar a FUNDACIÓ AIGÜES DE MANRESA– JUNTA DE LA SÈQUIA, Masia de Can Font, 175 de Manresa, o a través de l'e-mail info@parcdelasequia.cat