Estació meteorològica de la Culla

L’estació meteorològica manual de la Culla es va instal·lar el 1985 per l’Agència Estatal de Meteorologia (d’ara endavant AEMET). És l’única estació oficial de Manresa, motiu pel qual és l’estació de referència de la Catalunya Central. L’any 2007 es va instal·lar una estació automàtica al mateix punt, l’estació 149X de l’AEMET, estació que permet consultar les dades a temps real, però no recull tanta informació com una estació manual amb el seu corresponent observador meteorològic. Veure les dades actuals (enllaç extern)

Les dades de l’estació manual s’han pres de manera ininterrompuda des del 1985 fins a l’actualitat, pel mateix observador meteorològic, David Miller, actualment treballador de la fundació Aigües de Manresa – Junta de la Séquia.

Imatge de la presa de dades de l'estació meteorològica de la Casa de la Culla
Estació meteorològica de la Casa de la Culla

 

Quin ús tenen aquestes dades meteorològiques?

  • Les dades s’envien diàriament a TV3, l’AEMET i la Xarxa d’Observadors Meteorològics de Catalunya (la XOM) i serveixen per a fer un seguiment del temps a la Catalunya central, així com diferents estudis sobre el clima.
  • Conjuntament amb l’equip educatiu de la Culla, format pel Camp d’Aprenentatge del Bages, el Consorci del Bages per la Gestió de Residus i el Parc de la Séquia, es treballa la meteorologia amb alumnat de primària i secundària.
  • Quan hi ha fenòmens climatològics extrems que causen danys materials, es poden consultar les dades de l’estació per a cobrar assegurances particulars.

Captador de pol·len

Al jardí meteorològic de la Culla hi trobem un aparell que no és per prendre cap dada meteorològica, és un captador de pol·len situat a la Culla des de l’any 1996. Les dades que s’hi enregistren les passen a buscar setmanalment des de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB). Gràcies a aquest captador, conjuntament amb els altres 8 que hi ha repartits per Catalunya, des del Punt d’Informació Aerobiològica de la UAB es poden realitzar diversos estudis i previsions sobre la diversitat i quantitat de pol·len present a l’aire.

[calendari pol·línic]

 

Resum mensual de l’any 2023

També podeu consultar els resums mensuals  de l’últim any en els següents enllaços

GENER2023     FEBRER2023    MARÇ2023    ABRIL2023     MAIG2023    JUNY2023    JULIOL2023    AGOST2023     SETEMBRE2023  OCTUBRE2023     NOVEMBRE2023    DESEMBRE2023

 

Estadística històrica des del 1985 fins el 2022

A continuació es presenta l’evolució de les temperatures mitjanes anuals i de les temperatures extremes anuals des del 1985 fins a l’actualitat.

[Climograma de l’estació manual de la Culla 1985-2021 Font: elaboració pròpia]

2022

GENER2022     FEBRER2022     MARÇ2022     ABRIL2022     MAIG2022    JUNY2022    JULIOL2022    AGOST2022     SETEMBRE2022  OCTUBRE2022     NOVEMBRE2022    DESEMBRE2022

2021

GENER2021     FEBRER2021     MARÇ2021     ABRIL2021     MAIG2021     JUNY2021     JULIOL2021     AGOST2021     SETEMBRE2021     OCTUBRE2021     NOVEMBRE2021     DESEMBRE2021

2020

GENER 2020     FEBRER2020     MARÇ2020     ABRIL2020     MAIG2020     JUNY2020     JULIOL2020     AGOST2020     SETEMBRE2020     OCTUBRE2020     NOVEMBRE2020     DESEMBRE2020

2019

GENER2019     FEBRER2019     MARÇ2019     ABRIL2019     MAIG2019     JUNY2019     JULIOL2019     AGOST2019     SETEMBRE2019     OCTUBRE2019     NOVEMBRE2019     DESEMBRE2019

2018

GENER2018     FEBRER2018     MARÇ2018     ABRIL2018     MAIG2018     JUNY2018     JULIOL2018     AGOST2018     SETEMBRE2018     OCTUBRE2018     NOVEMBRE2018     DESEMBRE2018

2017

GENER2017     FEBRER2017     MARÇ2017     ABRIL2017     MAIG2017     JUNY2017     JULIOL2017     AGOST2017     SETEMBRE2017     OCTUBRE2017     NOVEMBRE2017     DESEMBRE2017

2016

GENER2016     FEBRER2016     MARÇ2016     ABRIL 2016      MAIG2016      JUNY2016       JULIOL2016       AGOST2016     SETEMBRE2016    OCTUBRE2016     NOVEMBRE2016    DESEMBRE2016

2015

GENER2015     FEBRER2015     MARÇ2015     ABRIL2015     MAIG2015     JUNY2015     JULIOL2015     AGOST2015     SETEMBRE2015     OCTUBRE2015    NOVEMBRE2015  DESEMBRE2015