ELABORACIÓ D’UNA EXPOSICIÓ AMB FINS EDUCATIUS I PEDAGÒGICS RESULTAT D’ALLÒ RECOLLIT EN LES ACTIVITATS

Amb tot el material que s’ha recollint de les actuacions anteriors s’ha elaborat una exposició per fer extensiu el treball de sensibilització i educació ambiental i donar a conèixer els usos històrics de la Séquia.

La valoració és molt positiva per tots els nous teixits que s’han creat entre agents, entitats, persones físiques i comunitats, així com per la difusió que representa de l’entorn natural i la història del canal.

Es va fer fet una presentació de l’exposició, a Manresa, i  la idea era que  circulés pels diferents municipis. Actualment es troba encallada a Balsareny degut al Covid.