EDICIÓ DE MATERIAL DE DIVULGACIÓ AMBIENTAL, TRÍPTICS I REVISTES

Amb tot el material recollit de les actuacions anteriors s’ha elaborat una revista conjunta per poder sensibilitzar a la població dels diferents municipis, sobre els usos actuals de la Séquia, i utilitzar els usos històrics i el paper que ha jugat la Séquia en els municipis per lligar un discurs territorial mediador i positivitzador del patrimoni material i immaterial associat a la Séquia. Això permetrà un necessari major reconeixement de la Séquia per cada municipi, i en l’impacte de l’entorn social i ambiental, i així facilitar una major vinculació, estima i respecte per aquest entorn aqüífer.

Destaquem la seva importància a nivell ambiental i alhora el fet d’unificar i cohesionar la identitat compartida entre la població dels diferents municipis.

També s’han elaborat 6  tríptics d’interpretació amb contingut històric i ambiental dels diferents trams de la Séquia, almenys un per cada municipi per on passa la Séquia.

S’ha elaborat a més un plànol guia gran, que inclou tots els itineraris dels tríptics. Aquest també té una explicació dels diferents paisatges que configuren l’entorn de la sèquia i la fauna més destacada.

Revista Aigua i Memòria de la Séquia