Contacte

    D'acord amb allò disposat en la vigent Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999 de 13 de desembre, i amb el Reglament General de Protecció de Dades - Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, en vigor a partir del 25 de maig de 2018, us informem que les dades que ens proporcioneu formaran part d'un Fitxer amb dades del personal del qual són responsables solidàriament FUNDACIÓ AIGÜES DE MANRESA – JUNTA DE LA SÈQUIA. L'única finalitat del Fitxer és la de tractar i processar les dades relatives a la seva persona per tal de proporcionar-los informació de l'activitat cultural que es desenvolupa a la ciutat, així com la realització d'estudis de preferències en aquests mitjans. Posem en el vostre coneixement el dret que us assisteix d'accés, rectificació, cancel•lació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició al fitxer on consten les vostres dades, tal i com ho contempla la Llei Orgànica 15/1999 mitjançant el que disposa el R.D. 1720/2008 de 20 de desembre, i la RGPD 2016/679. En cas de voler exercir qualsevol dels drets esmentats, us podeu adreçar a FUNDACIÓ AIGÜES DE MANRESA – JUNTA DE LA SÈQUIA, Masia de Can Font, 175 de Manresa, o a través de l'e-mail info@parcdelasequia.cat

    Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Séquia
    Masia de Can Font. Carretera de Santpedor, 175
    08243 Manresa
    info@parcdelasequia.cat – 93 877 22 31