Aqüeducte de riu d’or

Dins de les matèries optatives ofertes als alumnes de 3r d’eso per al curs 2017-18, se n’ha creat una de nova titulada: Rutes turístiques vinculada al Projecte Apadrinem la Séquia.

En aquesta matèria hi ha inscrits 12 alumnes, organitzats en grups de 4, que fan 3 classes setmanals, els dimarts, els dimecres i els dijous i a on treballen per grups cooperatius sota la supervisió de dues professores,de les especialitats d’Anglès i Naturals.

Les professores ens reunim setmanalment, els dilluns per coordinar les tasques a fer i el desenvolupament d’aquestes.

Per a l’organització de les classes es va crear un curs Moodle dins de la intranet del centre seguint l’estructura següent:

 • Edició de materials competencials on els alumnes van haver d’activar coneixements previs per tal de preparar les sortides de camp adreçades a recollir dades per tal de, posteriorment, de nou a classe elaborar ells materials per a muntar unes rutes turístiques per l’entorn de l’indret apadrinat i/o unes guies o un audiovisual divulgatiu.

Durant el 1r trimestre els alumnes van treballar continguts relacionats amb Naturals, els materials per treballar aquests continguts van ser d’elaboració pròpia i consistiren en:

 • El procés de fer un treball naturalístic aplicat al cas d’un treball sobre botànica
 • El procés de fer un treball naturalístic aplicat al cas d’un treball sobre ocells
 • El procés de fer un treball naturalístic aplicat a l’estudi del paisatge
 • El procés de fer un treball naturalístic aplicat al cas d’un treball geològic
 • Els impactes ambientals

Al llarg d’aquest trimestre es van elaborar 2 sortides de camp:

 • La 1a per recollir dades sobre botànica: per la zona del bosc de ribera del Riu d’Or. Durant l’activitat es va utilitzar l’aplicació mòbil Plant Net i es van recollir mostres de plantes per tal d’elaborar un herbari.
 • La 2a per a conèixer l’element apadrinat, l’Aqüeducte de Riu d’Or, i veure l’estat de conservació en què es troba l’entorn i les facilitats d’accés per a contemplar l’Aqüeducte des de baix.

En el treball posterior a l’aula:

 • Cada grup va redactar un text explicatiu en un document Google drive referent a les dues rutes realitzades indicant el recorregut realitzat gràcies a l’ús de Google maps. Treballant així competències tecnològiques (igual que durant la sortida).

Les rutes finals van ser traduïdes al castellà i a l’anglès, ja que la matèria està enfocada a formar els alumnes com a guies turístics.

 • Es van premsar les plantes recollides i es van elaborar dibuixos naturalístics d’aquests que, posteriorment, van ser passats a paper vegetal. D’aquesta manera es van treballar aspectes d’observació i de descripció vinculant competències de ciències i de visual i plàstica.
 • Al final del trimestre, cadascun dels grups va realitzar una exposició oral on va plasmar els seus aprenentatges, treballant així la capacitat de síntesi i de comunicació de resultats.
 • També es va fer una auto/coavaluació per valorar l’esperit crític i que els alumnes valoressin les seves impressions sobre el funcionament del treball cooperatiu dins de cada grup.

Durant el 2n trimestre ens vam centrar a treballar continguts relacionats amb Socials:

Per la preparació prèvia a l’aula, com a contingut transversal relacionant els aspectes treballats durant el 1r trimestre, amb els del 2n vam realitzar les activitats preparatòries següents:

 • El procés de fer un itinerari naturalístic aplicat a l’àmbit fotogràfic
 • El procés de fer un reportatge fotogràfic per una ruta turística
 • Models de documentals naturalístics i socials
 • El GPS i Wikiloc
 • Memòria digital de Catalunya
 • Preparació de l’entrevista al Sequiaire
 • Dades històriques sobre la Sèquia dels manresans

Es va aprofitar el canvi de trimestre per canviar els grups cooperatius.

Pel que fa al treball de camp es van realitzar 2 sortides:

 • Es va visitar de nou la zona apadrinada, l’Aqüeducte de Riu d’Or i es va resseguir un tram de la Séquia en direcció sud adreçada a recollir fotografies de natura.
 • Es va fer ruta usant els GPS prestats pel CRP del Bages (prèviament s’havien utilitzat al pati de l’institut)
 • Es va visitar el grup de sequiaires durant el seu treball, acompanyats per un educador ambiental del parc de la Séquia vinculat al projecte. Durant l’activitat els alumnes van entrevistar i enregistrar l’experiència personal del Cap dels Sequiaires.
 • Hi havia la proposta de visitar la zona on comença la Sèquia, a Balsareny, acompanyats per l’escola d’allà, però, per raons logístiques (dificultats de comunicació per transport directe entre els dos municipis, donat que som un grup molt reduït, no es va poder dur a terme).
 • També hi havia la idea de visitar la zona del Pont Llarg, la qual és apadrinada també per una altra de les escoles participants, però donat que, en aquelles dates una de les professores implicades no hi era, es va haver d’anul·lar.

En el treball posterior a l’aula:

Es va aplicar la mateixa metodologia i recursos que durant el 1r trimestre, treball en Google drive per al redactat de grup i finalment es va fer una exposició oral de la feina feta per cada grup de treball i l’autoavaluació i coavaluació.

Es va descarregar la ruta gravada amb els GPS, els waypoints i el track i es va desar.

Es va trobar una fotografia antiga dins de la base de dades de la Memòria Digital de Catalunya, referent a l’element apadrinat, l’aqüeducte de Riu d’Or.

Finalment, durant el 3r trimestre, l’objectiu principal ha estat elaborar un producte final:

 • L’audiovisual

Aquest producte final és específic per a cadascun dels grups de treball:

 • Audiovisual amb rutes naturalístiques
 • Audivisual amb rutes de caire social
 • Audiovisual amb rutes de caire esportiu

No hi ha sessions preparatòries, ja que, es tracta de reformular el que ja es té i combinar la informació prèvia de què disposa cada membre del grup del 3r trimestre a partir dels seus grups de base del 1r i del 2n trimestre més la informació que es reculli de nou en el treball conjunt final i en les sortides de camp.

En les sortides les activitats a fer han estat:

 • Gravació de la introducció dels audiovisuals al casc antic de Santpedor (plaça de l’Ajuntament i voltants)
 • Gravació del cos de l’audiovisual al costat de l’Aqüeducte de Riu d’Or
 • Gravació del desenllaç de l’audiovisual
 • Sortida final per a inaugurar el plafó i entrega de diplomes per als participants.

En el treball a l’aula s’ha fet el següent:

 • Preparació dels guions de les 3 parts a gravar
 • Elaboració d’un concurs per l’elecció del logotip referent a l’element apadrinat (el guanyador participarà en el concurs del projecte Apadrinem el Territori).
 • Elaboració del contingut pel nou plafó que s’haurà de col·locar al costat de l’Aqüeducte de Riu d’Or.
 • Edició amb suports tècnics de l’audiovisual ( Windows Movie Maker o similar).
 • Treball final de resum dels llibres històrics prestats per l’Arxiu Històric i Centre de Documentació de Can Font.
 • Preparació d’un còmic a partir dels materials anteriors adreçat a alumnes de Primària.
 • Preparació d’una presentació oral final la qual s’exposarà davant de la resta de companys de 3r a tall divulgatiu i, de forma més simple i breu davant dels alumnes de l’Escola La Serreta, l’altre centre del nostre municipi, implicat en el projecte.

Joc-poema el·laborat pels alumnes