Visita a la potabilitzadora de Manresa

Visitem les instal.lacions on es potabilitza l’aigua de consum humà de Manresa, que arriba a la ciutat des del Llobregat mitjançant la Sèquia i és embassada al llac artificial de l’Agulla.

La visita segueix el procés de tractament de l’aigua: reixes, decantació, filtres de sorra, cloració i dipòsits. Ens ajudem amb esquemes, fotografies i experimentació amb coagulant per veure com s’elimina el fang de l’aigua.

Recomanacions:

Cal portar roba adequada a l'època de l'any.

Material:

Carpeta, llapis i fitxes de treball.

Preu:

3€

Durada:

1.5

Lloc:

Potabilitzadora de Manresa

Nivells:

ESO ESO2 CF BTX UNI

Inscripcions