STEAM: Bits, volts i ones, la màgia de les comunicacions

Primària

Números i formes, àlgebra i geometria, conformen el llenguatge de la ciència, la tecnologia i l’enginyeria que ens permeten comunicar-nos a curta i llarga distància. Explicarem com funcionen els semiconductors i computadors fent èmfasi en la comunicació inalàmbrica. Finalment farem tres activitats experimentals relacionades amb diferents sistemes de comunicació, el telègraf, les ones i els robots.

Secundària

Números i formes, àlgebra i geometria, conformen el llenguatge de la ciència, la tecnologia i l’enginyeria que ens permeten comunicar-nos a curta i llarga distància. Explicarem com funcionen els semiconductors i computadors fent èmfasi en la comunicació inalàmbrica. Finalment farem una gimcana on els alumnes hauran d’assumir rols de transmissió, recepció, pilotatge de robot i resolució de problemes lògics.

Preu:

4€/alumne

Durada:

1h 15m

Lloc:

Museu de la Tècnica

Nivells:

CM CS ESO ESO2 BTX

Inscripcions