La potabilització al laboratori

Es tracta d’un taller que fem al laboratori en el qual reproduïm en model reduït els processos físics i químics més habituals de la potabilització de l’aigua: la cloració, la decantació i la filtració. Aquesta activitat és molt adient per complementar la visita a la potabilitzadora d’aigües i es pot fer al Centre de l’Aigua el mateix dia que es visita la potabilitzadora o, si es vol, podem deixar el material en préstec per fer l’activitat a classe.

Recomanacions:

Treballarem al laboratori amb grups de 4 alumnes.

Material:

Carpeta, llapis i fitxes (si es creu necessari).

Preu:

3.5€, 4€, 4.5€ o 5€ (combinada amb altres activitats)

Durada:

45 min

Lloc:

Centre de l'Aigua o escola

Nivells:

CM CS

Inscripcions