L’aigua i el sòl

Es tracta d’una activitat experimental que fem al laboratori en la qual es comprova els diferents comportaments de diversos sòls a la infiltració de l’aigua i que ajuda a reflexionar sobre els aqüífers i les fonts. Si hi ha suficient temps, també es pot treballar l’erosió de l’aigua sobre diferents tipus de sòl. En aquesta activitat treballem semblant a com ho faria un investigador, fent prediccions i comprovant si es compleixen. És un treball en el qual els alumnes han de manipular i mesurar volums, temps…

Recomanacions:

Treballarem al laboratori amb grups de 4 alumnes.

Material:

Carpeta, llapis i fitxes.

Preu:

3.5€, 4€, 4.5€ o 5€ (combinada amb altres activitats)

Durada:

entre 45 min i 1.5h

Lloc:

Centre de l'Aigua

Nivells:

CM CS

Inscripcions