La vida en una gota d’aigua

Aquesta activitat permet una aproximació a la vida microscòpica a l’aigua dolça. L’aigua utilitzada per a l’observació dels microorganismes pot ser aigua d’un riu, aigua d’una bassa o aigua del Llac artificial de l’Agulla, un petit embassament d’aigua per al consum urbà situat al final de la Séquia.

L’activitat té dues parts:

• Al laboratori: utilitzem el microscopi i la lupa binocular per observar, identificar i conèixer els microorganismes aquàtics.

• A l’aula: utilitzem al programa informàtic Motic per captar imatges d’organismes d’aigua dolça, identificar-los i reconèixer les diferents parts del seu cos.

La metodologia i els materials utilitzats són vàlids per a l’estudi de la vida a qualsevol bassa, riu o riera.

Estacionalitat: Primavera i tardor

Els ODS (objectius de desenvolupament sostenible) que treballarem en aquesta activitat són:

4. Educació de qualitat

6. Aigua neta i sanejament

15. Vida terrestre

 

Recomanacions:

Cal que els alumnes hagin manipulat prèviament lupes binoculars i microscopis. Treballarem amb un grup classe, però dividirem el grup per la meitat, mentre uns estan al laboratori els altres treballaran a l’aula.

.

Material:

Carpeta. llapis, goma, fitxes de treball i un llapis de memòria per guardar les imatges.

Preu:

3€ - 4€

Durada:

1.5h-2h

Lloc:

Centre de l'Aigua

Nivells:

CS ESO1 ESO2

Inscripcions