La Granja

La visita a la granja consisteix en visitar els diferents animals que viuen a la granja de la Culla, la majoria d’ells aus, fixar-se en les seves diferents parts, els seus comportaments i alimentar-los.

Objectius:
• Descobrir els diferents animals que poden viure a una
granja
• Sentir la proximitat dels animals, respectar-los i cuidar-los

Paraules clau: granja, animals, gallines, ous

 

Recomanacions:

Grups de 15 a 25 alumnes

Preu:

5€/alumne

Durada:

1h

Lloc:

Casa de la Culla

Nivells:

I3 I4 I5