La depuradora d’aigües residuals i la planta de compostatge

En aquesta activitat s’explica el procés de depuració biològica de les aigües residuals, des de la claveguera fins a l’obtenció de compost per a fertilitzar sòls amb els fangs resultants. Amb els alumnes d’ESO es visita la Planta Depuradora de Sant Fruitós. Els alumnes de batxillerat, cicles formatius i universitaris poden visitar l’EDAR de Manresa i la Planta de Compostatge annexa.

La primera part de la visita segueix la “línia d’aigua”: reixes, dessorrador-desgreixador, decantació primària, tractament biològic, decantació secundària i abocament al riu. A continuació seguim la “línia de fangs”, que és el tractament dels fangs retirats de l’aigua en els decantadors i que consisteix en: espessiment, digestió anaeròbica, assecatge i compostatge. El que surt d’aquestes instal·lacions és aigua depurada i adob per a fertilitzar els sòls, per tant, és un bon exemple d’actuació correctora de l’impacte de l’activitat humana sobre el medi.

A més de les depuradores de Manresa i St. Fruitós, es poden visitar altres depuradores gestionades per Aigües de Manresa: El Pont de Vilomara, Navàs i Sant Salvador de Guardiola.

 

Els ODS (objectius de desenvolupament sostenible) que treballarem en aquesta activitat són:

4. Educació de qualitat

6. Aigua neta i sanejament

11. Ciutats i comunitats sostenibles

12. Consum i producció

 

Recomanacions:

Cal portar roba adequada a l'època de l'any.

Material:

Carpeta, llapis i fitxes de treball.

Preu:

4€ o 4.5€

Durada:

1.5-3

Lloc:

Depuradora de Sant Fruitós (ESO)- Depuradora de Manresa (BTX i UNI)

Nivells:

ESO1 ESO2 CF BTX UNI

Inscripcions