Investiguem què hi ha a l’aigua

Aquesta activitat permet una primera aproximació a l’anàlisi química de les aigües. S’utilitzen materials i mètodes adaptats a l’edat dels alumnes i no es pretén fer una anàlisi quantitativa molt precisa sinó que l’objectiu és que els alumnes aprenguin a treballar en un laboratori, a manipular alguns materials i que siguin capaços d’interpretar el perquè dels diferents resultats de les aigües analitzades.

La metodologia i els materials utilitzats són vàlids per analitzar altres aigües i ajuden a familiaritzar-se amb les tècniques, materials i mètodes de treball al laboratori.

 

Els ODS (objectius de desenvolupament sostenible) que treballarem en aquesta activitat són:

4. Educació de qualitat

6. Aigua neta i sanejament

12. Consum i producció

 

Recomanacions:

Per fer aquesta activitat els grups haurien de ser reduïts.

Material:

Carpeta, llapis i fitxes.

Preu:

3.5€, 4€, 4.5€ o 5€ (combinada amb altres activitats)

Durada:

45-1.5

Lloc:

Centre de l'Aigua o escola

Nivells:

CS ESO ESO2

Inscripcions