Indicis de l’aigua a la ciutat

L’activitat descobreix tot allò que hi ha a sota de les voreres de les nostres ciutats relacionat amb l’aigua. Habitualment al carrer veiem indicis de la presència d’aigua (les tapes a les voreres), però no sabem que hi ha a sota. Comencem l’activitat a dins d’una exposició del Centre de l’Aigua. A partir d‘unes fotografies que els alumnes han de relacionar amb els mecanismes i instal•lacions de la xarxa d’aigua potable i aigua residual, descobriran què hi ha sota les voreres i perquè serveix. Tot seguit, farem un itinerari de descoberta i reconeixement del què hem après per la vorera de sota Can Font, amb l’ajuda de mapes i fitxes de treball.

Recomanacions:

Treballarem amb grups de 15 alumnes aproximadament, per tant, caldrà dividir el grup classe. Pot ser interessant combinar aquesta activitat amb una visita a la potabilitzadora o com a continuació de l’exposició “L’aigua a la ciutat”.

Material:

Carpeta, llapis i fitxes de treball.

Preu:

3.5€, 4€ o 4.5€ (combinada amb altres activitats)

Durada:

45

Lloc:

Centre de l'Aigua

Nivells:

CS ESO ESO2

Inscripcions