Exposició “L’ús racional de l’aigua”

L’objectiu de l’activitat és conèixer millor l’aigua i el seu ús per part dels humans, per tal de poder-la estimar i valorar millor. L’exposició està dividida en una part introductòria en la qual es parla de la importància de l’aigua per la vida dels éssers vius, de les propietats que té l’aigua i del cicle de l’aigua. La segona part es centre en els usos que fem els humans de l’aigua i acaba amb uns consells per a un bon ús de l’aigua.

El taller consisteix en la visita a l’exposició, de la qual en fem una petita introducció, i en un treball de resolució d’un qüestionari que guia a l’alumne per l’espai. Per acabar revisem el treball realitzat fent èmfasi en els punts que creiem més necessaris.

Recomanacions:

És interessant haver introduït una mica el tema a classe abans de fer la visita. Treballarem amb grups de 15 alumnes aproximadament, per tant, caldrà dividir el grup classe.

Material:

Carpeta, llapis i fitxes de treball.

Preu:

3.5€, 4€, 4.5€ o 5€ (combinada amb altres activitats)

Durada:

45 min

Lloc:

Centre de l'Aigua

Nivells:

ESO ESO2 CF BTX UNI

Inscripcions