Exposició “L’aigua a la ciutat”

L’activitat descobreix tot allò que habitualment no veiem del cicle de l’aigua dins de la ciutat: d’on ve l’aigua de l’aixeta de casa nostra i a on va quan marxa pel desguàs. L’exposició es centra en el cas de Manresa, però la majoria d’informacions que conté són extrapolables a qualsevol altra ciutat o poble.

El taller consisteix en la visita a l’exposició, de la qual en fem una petita introducció, i en un treball de resolució d’un qüestionari que guia a l’alumne per l’espai. Per acabar revisem el treball realitzat fent èmfasi en els punts que creiem més necessaris.

 

Els ODS (objectius de desenvolupament sostenible) que treballarem en aquesta activitat són:

4. Educació de qualitat

6. Aigua neta i sanejament

11. Ciutats i comunitats sostenibles

12. Consum i producció

 

Recomanacions:

És interessant haver introduït una mica el tema a classe abans de fer la visita. Treballarem amb grups de 15 alumnes aproximadament, per tant, caldrà dividir el grup classe.

Material:

Carpeta, llapis i fitxes de treball.

Preu:

3.5€, 4€, 4.5€ o 5€ (combinada amb altres activitats)

Durada:

45 min

Lloc:

Centre de l'Aigua

Nivells:

ESO1 ESO2 CF BTX UNI

Inscripcions