Els animals de la Séquia

En 5 espais descobrirem els animals que viuen a la Séquia: de què s’alimenten, on viuen, costums, etc. Es
complementarà amb un petit taller per emportar-se i jocs en grup relacionats amb el comportament dels animals.

Objectius:

  • Descobrir diferents hàbitats, aliments, costums dels
    animals
  • Familiaritzar-se amb diferents tactes
  • Aprendre a cooperar en equip

Paraules clau: bosc, natura, animals, rastres

Aquesta activitat es pot fer al vostre centre (suplement 1€/alumne)

Recomanacions:

Grups de 15 a 25 alumnes

Preu:

5€/alumne

Durada:

1h

Lloc:

Parc de l'Agulla

Nivells:

P3 P4 P5