Els animals de la Séquia

En 5 espais descobrirem els animals que viuen a la Séquia: de què s’alimenten, on viuen, costums, etc., un taller de pintura amb pigments naturals i un jocs en grup relacionat amb els sons dels animals i la natura.

Objectius:

  • Descobrir diferents hàbitats, aliments, costums dels
    animals
  • Familiaritzar-se amb la percepció de l’entorn a través de diversos sentits
  • Desenvolupar la creativitat artística

Paraules clau: bosc, natura, animals, rastres

Aquesta activitat es pot fer al vostre centre (suplement 1€/alumne)

Recomanacions:

Grups de 15 a 25 alumnes

Preu:

5€/alumne

Durada:

1h

Lloc:

Parc de l'Agulla o Parc de Can Font

Nivells:

I3 I4 I5