El passat de l’aigua

Gimcana en què podrem descobrir els elements històrics relacionats amb l’aigua de la masia de Can Font mitjançant un joc competitiu entre diferents grups de la mateixa classe (sempre amb esportivitat) on es potencia el treball en equip, el coneixement de l’entorn i l’orientació.

Els ODS (objectius de desenvolupament sostenible) que treballarem en aquesta activitat són:

4. Educació de qualitat

6. Aigua neta i sanejament

11. Ciutats i comunitats sostenibles

Preu:

3,5 €

Durada:

1 h

Lloc:

Parc de Can Font

Nivells:

CM CS

Inscripcions