El cicle de l’aigua

A través d’un taller participatiu explicarem el cicle natural de l’aigua i la intervenció que hi fem els humans en base a una maqueta i un conjunt de fotografies i rètols que els alumnes aniran situant a diferents punts de la maqueta.

Es tracten tots els estadis del cicle de l’aigua: la condensació de l’aigua, la precipitació, la retenció de l’aigua de pluja pel terreny i l’escolament, la infiltració de l’aigua i l’evaporació. Pel què fa a la intervenció de l’home en el cicle, a la maqueta s’hi localitzen un embassament, un canal, una potabilitzadora, una depuradora i cultius de regadiu entre d’altres elements. També es tracten alguns elements del paisatge relacionats amb l’aigua.

 

Els ODS (objectius de desenvolupament sostenible) que treballarem en aquesta activitat són:

4. Educació de qualitat

6. Aigua neta i sanejament

12. Consum i producció

 

Recomanacions:

Treballarem amb grups de 12 alumnes aproximadament, per tant, caldrà dividir el grup classe.

Preu:

3.5€, 4€, 4.5€ o 5€ (combinada amb altres activitats)

Durada:

45 min

Lloc:

Centre de l'Aigua

Nivells:

CM CS

Inscripcions