La distribució de l’aigua al món

Amb aquest taller s’intenta fer reflexionar sobre la paradoxa de l’escassetat de l’aigua que hi ha al món  i el fet de ser el planeta blau. Es treballa de forma molt pràctica les proporcions de les diferents reserves d’aigua que hi ha al planeta, donant a conèixer com està distribuïda l’aigua i si està a l’abast dels humans.

Treballem en base a un expositor i 100 ampolles d’aigua que representen el total d’aigua que hi ha al planeta. A partir d’aquí, i amb la participació dels alumnes, anem dividint aquesta aigua fins a obtenir les proporcions de les diferents reserves  del món.

Recomanacions:

Treballarem amb grups de 12 alumnes aproximadament, per tant, caldrà dividir el grup classe.

Preu:

3.5€, 4€ o 4.5€ (combinada amb altres activitats)

Durada:

45 min

Lloc:

Centre de l'Aigua

Nivells:

CS ESO ESO2

Inscripcions