Descobrim el Parc de l’Agulla

Fent ús de GPs aprendrem perquè i quan es va construir el Llac de l’Agulla, com es gestiona i quines són les seves funcions.

Treballarem en petits grups. Cada grup haurà de descobrir una part de la informació que aprendrem al llarg de l’activitat. Gràcies a diferents pistes que haurem de trobar orientant-nos amb els aparells GPS, cada grup treballarà la seva informació. Per acabar, posarem en comú el treball de cada grup tot exposant-lo a la resta de classe.

Preu:

3€

Durada:

1,5h

Lloc:

Parc de l'Agulla

Nivells:

ESO ESO2

Inscripcions