Anàlisi química de l’aigua

Aquesta activitat permet una aproximació a diferents tècniques d’anàlisi química d’aigües: colorimetries, volumetries, la utilització de diferents kits o aparells d’anàlisi, entre d’altres. S’analitzaran diversos paràmetres indicadors de la potabilitat de l’aigua: pH, conductivitat, clorurs, amoni, duresa,…

Per realitzar l’activitat donem l’opció que els mateixos alumnes portin algunes mostres d’aigua que posteriorment analitzarem. Si no és així, analitzem aigües que ja posarem nosaltres de diferents procedències.

La metodologia i els materials utilitzats són vàlids per analitzar qualsevol altra aigua i ajuden a familiaritzar-se amb les tècniques, materials i mètodes de treball al laboratori.

 

Els ODS (objectius de desenvolupament sostenible) que treballarem en aquesta activitat són:

4. Educació de qualitat

6. Aigua neta i sanejament

12. Consum i producció

 

Recomanacions:

És interessant que els alumnes estiguin familiaritzats amb el material de laboratori. Per fer aquesta activitat els grups haurien de ser reduïts.

Material:

Per al dia de la visita cal portar les fitxes de treball i calculadora.

Preu:

6€

Durada:

5 h

Lloc:

Centre de l'Aigua

Nivells:

CF BTX

Inscripcions