El Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa amplia l’inventari amb tres-centes noves adquisicions.

Un ajut del Departament de Cultura permet realitzar l’inventariat i documentació de tres-centes noves adquisicions del fons del Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa.

El Museu de l’Aigua i el Tèxtil ha rebut suport del Departament de Cultura per a dur a terme l’inventariat i documentació de noves adquisicions a la seva col·lecció. El projecte s’ha dedicat a la tasca d’inventariar, catalogar, documentar i digitalitzar 300 objectes provinents de diverses donacions al fons del museu.

El procés de registre i inventari comença quan un objecte entra al museu i s’incorpora a la seva col·lecció. Aquestes peces arriben a través de diferents canals, sent els més comuns les donacions, dipòsits i préstecs. A partir d’una proposta preliminar ja elaborada, s’ha iniciat el procés de registre i documentació fotogràfica de cadascun dels objectes. Aquest registre ha possibilitat un establiment administratiu dins dels béns patrimonials del museu mitjançant l’assignació d’un número identificador.

Posteriorment, les peces s’han integrat a l’inventari del museu, on s’ha treballat amb un nivell de documentació més detallat sobre els béns. S’ha recopilat informació completa sobre les seves característiques físiques (descripció formal, marques o inscripcions, tècnica i materials, hipòtesis sobre el seu valor, entre altres). A més, s’ha dut a terme una recerca exhaustiva per a completar la quantitat més gran possible de dades fins ara inexistents.

Aquest projecte d’inventari ha permès recuperar de manera rigorosa informació sobre tres-cents objectes que ara formen part de la col·lecció del Museu de l’Aigua i el Tèxtil. Aquestes peces contribuiran a conèixer millor el nostre patrimoni tècnic, científic i industrial, i podran ser una valuosa font d’informació històrica en el futur. Així mateix, aquest registre i posterior inventari facilitaran la ubicació i identificació, de cadascun d’aquests elements, generant un impacte molt positiu en la seva preservació.

L’inventari, realitzat per l’Olga Payan i amb el suport del Departament de Cultura, ha exercit un paper fonamental en aquest procés de revaloració d’aquests objectes.