L’ajut del departament de cultura permet inventariar i documentar noves peces de la col·lecció del Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa

El Museu de l’Aigua i el Tèxtil rep un ajut del departament de cultura per inventariar i documentar noves peces de la seva col·lecció.

El projecte ha assumit l’inventariat, catalogació i documentació i la digitalització de 100 peces que ara ja pertanyen al fons del museu.

El procés de registre i inventariat de les col·leccions, objecte d’aquest projecte, comença quan un objecte ingressa en el museu i passa a formar part de la seva col·lecció. Aquestes peces arriben per diferents canals, els més habituals són: donació, dipòsit i préstec. A partir d’una proposta preliminar ja elaborada, s’ha iniciat el procés de registre i documentació fotogràfica de cadascun dels objectes. Aquest registre ha permès, ja, un assentament administratiu dins dels béns patrimonials del museu amb l’assignació d’un número identificador.

Posteriorment, s’han afegit les peces a l’inventari del museu. En aquest inventari s’ha treballat amb un nivell de documentació més profund sobre els béns del museu.

S’ha inclòs tota la informació sobre totes les seves característiques físiques (descripció formal, marques o inscripcions, tècnica i materials, hipòtesis del seu valor…). També s’ha realitzat una investigació més exhaustiva per a completar el màxim de dades en un principi inexistents.

Aquest projecte d’inventariat ha permès recuperar, de manera rigorosa, informació sobre cent objectes integrats, ja, dins de la col·lecció del Museu de l’Aigua i el Tèxtil. Aquestes peces, ara museïtzades, formen part del nostre patrimoni tècnic, científic i industrial i podran esdevenir en el futur una excel·lent font d’informació històrica. A més, aquest registre, i posterior inventari, permetrà tenir localitzades i identificades les peces, fet que repercutirà molt positivament en la seva preservació.

L’inventari realitzat amb l’ajut del Departament de Cultura