El Parc de la Sèquia proposa un nou projecte d’Aprenentatge i Servei Comunitari als estudiants d’ESO centrat en la sostenibilitat

Publicat el 7 de setembre de 2020

Entre els cursos 2019-2020 i 2020-2021 tots els alumnes de 3r i 4t d’ESO hauran hagut de realitzar projectes d’Aprenentatge i Servei Comunitari com una acció educativa orientada a desenvolupar la competència social i ciutadana, tal com es regula en el Decret 187/2015,d e 25 d’agost. Durant el darrer curs, el Parc de la Sèquia ha iniciat la realització de projectes amb 4 instituts, dos dels quals han quedat estroncats per la COVID-19. Els que si que s’han pogut portar a terme han permès valorar satisfactòriament la proposta, i poder treballar per fer-ne de nous el curs 2020-2021. 

El proper curs, i sempre d’acord amb les normatives i directrius de les autoritats, es proposa a diversos instituts treballar el projecte titulatReduïm la petjada Ecològica de Manresa. L’objectiu és que els alumnes coneguin el concepte de petjada ecològica, aprenguin a calcular la seva pròpia petjada i busquin maneres de reduir-la tant a nivell individual com a nivell col·lectiu. La proposta contempla treballar sobre diferents maneres de reduir o mitigar la petjada ecològica, focalitzant-nos en el km. 0, com el consum de productes locals i el lleure o turisme de proximitat. La part de servei comunitari consistirà en el coneixement i millora d’espais verds de la ciutat que formen part de l’Anella Verda i són gestionats pel Parc de la Sèquia com són el Parc de l’Agulla i el Parc de Can Font, en la col·laboració amb projectes d’horticultura ecològica o amb altres projectes productius de Manresa. Els resultats del projecte es podran veure en una acció final.  

Aquest projecte d’aprenentatge neix de la creixent consciencia que existeix sobre el canvi climàtic com una realitat, i l’educació com un dels principals motors per a poder-lo frenar.  Cal que els alumnes entenguin què és la petjada ecològica i el conseqüent impacte en el canvi climàtic. També es busca que coneguin alternatives de consum i siguin conseqüents amb les seves decisions, tenint en compte el concepte de km.0. 

Si voleu informació més detallada sobre el projecte podeu entrar a Reduïm la petjada ecològica o contactar amb nosaltres a info@parcdelasequia.cat  

 Fotografia : Marc Sixto.

Espais i equipaments


Inscripcions escoles