El Centre de l’Aigua prova una de les seves activitats en format virtual

El Centre de l’Aigua de Can Font destaca pel servei educatiu que s’hi porta a terme de forma presencial, amb activitats molt dinàmiques, interactives ​i experimentals. El confinament va fer que s’haguessin d’aturar, però aquesta setmana s’han pogut reprendre, en format virtual.

Una escola de Manresa que ha estat treballant el tema de l’aigua a distància amb els seus alumnes va demanar fer una de les activitats, la potabilització al laboratori, de forma virtual i oferir-la com a proposta voluntària pels seus alumnes. Gairebé una seixantena de setanta-cinc alumnes hi van participar.

L’Anna Closes, Responsable del Centre de l’Aigua de Can Font i educadora, des del laboratori de l’equipament feia l’activitat experimental a la vegada que anava plantejant preguntes als alumnes que van estar molt interessats i participatius durant tot el procés.

Aquesta prova serveix a la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia per reflexionar i poder plantejar noves propostes educatives per a les escoles.

El Parc de la Sèquia se reactiva con la llegada de la fase 2

El martes 2 de junio abrirá de nuevo el Museo de la Técnica de Manresa, junto con el resto de equipamientos municipales de la ciudad, y el InfoSèquia lo hará el próximo domingo 7.

El Museo de la Técnica de Manresa volverá a abrir sus puertas el próximo martes, dentro del horario habitual, pero con restricciones y medidas preventivas para evitar la propagación de la Covid-19, y el domingo también lo hará el centro de interpretación de la Sèquia, el InfoSèquia, situado en el Parque de la Agulla.

El Museo de la Técnica

Durante esta fase se podrá visitar el Museo en visita libre, de lunes a domingo de 10 a 14h. La entrada se podrá adquirir anticipadamente en la página web del Museo, y también en la recepción.

El Museo también pone a disposición de los visitantes una audioguía, que se podrán descargar gratuitamente en su teléfono móvil y que les permitirá conocer las exposiciones más a fondo: https://izi.travel/es/df6b-museu-de-la- tecnica-de-manresa

La apertura se hará siguiendo toda una serie de medidas preventivas para evitar la propagación de la Covid-19. Estas medidas se encontrarán indicadas en la entrada del Museo y son las siguientes:

 • Obligación de llevar mascarilla durante toda la estancia en el Museo.
 • Hay que aplicarse una solución desinfectante en las manos una vez se entre en el recinto.
 • Si tiene algún síntoma como tos, fiebre o dificultad respiratoria no entréis.
 • El aforo a las exposiciones se ha reducido a un tercio.
 • Los productos de la tienda del museo estarán dentro de vitrinas, y el personal del museo será el único que tendrá acceso.
 • Se hará una ventilación diaria de todos los espacios.
 • La compra de entradas se podrá hacer presencialmente, pero se recomendará el pago con tarjeta y la compra anticipada a través de la página web: https://www.parcdelasequia.cat/agenda/visita-museu-tecnica/
 • Para la compra de las entradas presencial, sólo se permitirá a una persona a la recepción, el resto del grupo deberá esperar en el exterior.

El InfoSèquia

Situado en el Parque de la Agulla, este domingo abrirá sus puertas con las medidas preventivas adecuadas, para atender a los posibles visitantes y ofrecerles información de las rutas y de la nueva normativa del Parque de la Agulla.

Y a partir del próximo sábado, día 13 de junio, cada sábado ofrecerá la visita guiada Sèquia Exprés.

Puede reservar la actividad a través de la página web https://www.parcdelasequia.cat/agenda/visita-expres-sequia/

La Sèquia Exprés, es una visita guiada de corta duración, que nos permitirá descubrir las curiosidades de este canal medieval, paseando en ella hasta Sant Iscle.

Para acceder al espacio habrá que utilizar mascarilla y respetar el aforo limitado. El horario del fin de semana será de 9h a 13h.

El Parc de la Sèquia es reactiva amb l’arribada de la fase 2

El dimarts 2 de juny obrirà de nou el Museu de la Tècnica de Manresa, juntament amb la resta d’equipaments municipals de la ciutat, i l’InfoSèquia ho farà el proper diumenge 7.

 

Manresa, 1 de juny de 2020. El Museu de la Tècnica de Manresa tornarà a obrir les portes el proper dimarts, dins l’horari habitual, però amb restriccions i mesures preventives per evitar la propagació de la COVID-19, i el diumenge també ho farà el centre d’interpretació de la Sèquia, l’InfoSèquia, situat al Parc de l’Agulla.

 

El Museu de la Tècnica

 

Durant aquesta fase es podrà visitar el Museu en visita lliure, de dilluns a diumenge de 10 a 14h. L’entrada es podrà adquirir anticipadament a la pàgina web del Museu, i també a la recepció.

 

El Museu també posa a disposició dels visitants una audioguia, que es podran descarregar gratuïtament al seu telèfon mòbil i que els hi permetrà conèixer les exposicions més a fons: https://izi.travel/es/df6b-museu-de-la-tecnica-de-manresa/ca

 

L’obertura es farà seguint tota una sèrie de mesures preventives per evitar la propagació de la COVID-19. Aquestes mesures es trobaran indicades a l’entrada del Museu i són les següents:

 • Obligació de dur mascareta durant tota l’estada al Museu.
 • Cal aplicar-se una solució desinfectant a les mans un cop s’entri al recinte.
 • Si teniu algun símptoma com tos, febre o dificultat respiratòria no entreu.
 • L’aforament a les exposicions s’ha reduït a un terç.
 • Els productes de la botiga del museu estaran dins de vitrines, i el personal del museu serà l’únic que hi tindrà accés.
 • Es farà una ventilació diària de tots els espais.
 • La compra d’entrades es podrà fer presencialment, però es recomanarà el pagament amb targeta i la compra anticipada a través de la pàgina web: https://www.parcdelasequia.cat/agenda/visita-museu-tecnica/
 • Per la compra de les entrades presencial, només es permetrà una persona a la recepció, la resta del grup s’haurà d’esperar a l’exterior.

 

L’InfoSèquia

Situat al Parc de l’Agulla, aquest diumenge obrirà les portes amb les mesures preventives adients, per atendre els possibles visitants i oferir-los informació de les rutes i de la nova normativa del Parc de l’Agulla.

 

I a partir de dissabte vinent, dia 13 de juny, cada dissabte oferirà la visita guiada Sèquia exprés.

Podeu reservar l’activitat a través de la pàgina web https://www.parcdelasequia.cat/agenda/visita-expres-sequia/.

 

La Sèquia exprés, és una visita guiada de curta durada, que ens permetrà descobrir les curiositats d’aquest canal medieval, tot passejant-hi fins a Sant Iscle.

 

Per accedir a l’espai caldrà utilitzar mascareta i respectar l’aforament limitat. L’horari del cap de setmana serà de 9h a 13h.