La Transèquia recull 2.301 euros solidaris

Publicat el 1 d'abril de 2020

El donatiu era voluntari i pel projecte Caminant cap a la igualtat del Servei d’Informació i Atenció a les Dones de l’Ajuntament de Manresa

En breu la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia, farà entrega dels 2.301 euros solidaris recollits durant la Transèquia, al Servei d’Informació i Atenció a les Dones de l’Ajuntament de Manresa (SIAD).

Ambdues entitats, estan molt satisfetes d’aquesta col·laboració, que ha permès la recollida de fons pel projecte i ha fet visible alguns dels programes que porten a terme, sobretot entre les persones més joves.

Els diners recollits pel projecte Caminant cap a la igualtat es destinaran al finançament d’un programa de tallers dirigits a homes i a joves d’entre 14 i 18 anys amb l’objectiu de prevenir la violència masclista.

Aquests tallers, serviran per aprendre a reconèixer i qüestionar actituds masclistes, per donar eines per investigar i explorar noves formes d’expressar la masculinitat i per reconstruir els rols i estereotips vinculats a l’home. Es programaran dos tipologies de tallers, per adults (4 tallers de 2 hores per a unes 15/20 persones), i els juvenils, que s’oferiran a espais d’educació no formal com esplais, caus, etc. per a joves d’entre 14 i 18 anys, i a espais d’educació formal com són els instituts de la ciutat.

A més, és voluntat de l’organització a partir  d’ara incorporar la perspectiva de gènere a l’organització de  l’esdeveniment amb accions per garantir la igualtat de gènere de manera  transversal, i en tots els àmbits de la Transèquia.

Espais i equipaments


Inscripcions escoles