El clavegueram

Publicat el 17 d'abril de 2018

Una xarxa amagada sota els nostres peus imprescindible per al nostre dia a dia

L’aigua, com l’oxigen, és un dels elements del tot imprescindible per a la vida en el nostre planeta. L’ús de l’aigua per part de l’home comprèn l’anomenat cicle integral de l’aigua, que consisteix en la seva captació, la seva potabilització distribució i, seguidament, la recollida i conducció de l’aigua usada i finalment la seva depuració abans de retornar-la a la natura.

El clavegueram és la infraestructura que, dins aquest cicle integral, té la funció de recollida i conducció de les aigües,  tant domèstiques com industrials, des del punt de recollida dels nuclis urbans fins a les instal·lacions de depuració. A més a més, en els nuclis urbans el clavegueram també té la funció de recollir i drenar les aigües pluvials dels carrers fins als torrents i rius naturals.

Com funciona la xarxa?

La recollida de pluvials pot ser en una xarxa independent de la de residuals, i llavors diem que el clavegueram és de  xarxa separativa. En cas contrari, l’anomenem de xarxa unitària.

La forma de les xarxes de clavegueram s’assembla moltíssim a l’entramat de venes del cos humà, o a les arrels d’un arbre : comença amb conductes de mida molt reduïda (entre 20 i 30 cm de diàmetre) a les parts altes dels nuclis  urbans i, a mesura que es va unint amb les dels altres carrers i avingudes, les dimensions d’aquests conductes van sent més i més grans fins a esdevenir veritables torrents soterrats per on fins i tot hi podrien circular vehicles.

“L’evolució tecnològica ha facilitat les reparacions de la xarxa, fent que moltes vegades no intercedeixin en el nostre dia a dia”

La gestió del clavegueram comporta diverses tasques, algunes veritablement complicades però també apassionants, com, per exemple la inspecció amb robots “tot terreny” que circulen i filmen l’interior dels conductes i galeries, en les quals per les seves petites dimensions no és possible fer una inspecció directa visual per part dels tècnics. Així, aquests robots poden comprovar l’estat dels diferents punts de la xarxa : si el conducte està embussat, si està trencat, si té fuites…

L’evolució tecnològica dels robots ha canviat també la manera de reparar i mantenir la xarxa. Com que sovint el  clavegueram va per dins la calçada, les obres de reparació afecten de manera important la circulació de persones i vehicles. Avui en dia determinades reparacions es poden fer amb aquestes màquines sense haver d’excavar els carrers. Els robots poden tallar les arrels dels arbres que intercepten la xarxa i provoquen embussos; també poden reparar esquerdes o revestir interiorment els conductes per impermeabilitzar-los.

Ep! Compte amb les tovalloletes!

Les tovalloletes d’un sol ús s’han convertit en una veritable plaga per al clavegueram, ja que la seva degradació és molt lenta i provoquen embussos importants a la xarxa.

Així que quan en facis servir pensa a llençar-les al rebuig i no al desguàs del sanitari. La teva acció serà beneficiosa per al funcionament del clavegueram.

Fredi Puig, director tècnic d’Aigües de Manresa

Espais i equipaments


Inscripcions escoles