Obres a dipòsits nous

Publicat el 15 de gener de 2018

Durant aquest passat 2017 s’han executat dues obres dins el recinte de Dipòsits Nous que han tingut impacte
en la zona i que són el preludi de la renovació de les instal·lacions de potabilització que s’ha previst fer en els propers anys.

Les actuacions han consistit en la millora de l’accés al parc de Can Font i a la “torre d’en Vinyes”, des del carrer Concòrdia, i la construcció d’un edifici industrial per a la ubicació dels additius emprats en els processos de
potabilització de l’aigua a la planta de Dipòsits Nous.

L’adequació del camí a Can Font annex a les instal·lacions d’Aigües de Manresa, ha previst el desplaçament fins a límit de finca de les instal·lacions de l’estació potabilitzadora, i l’anivellament i pavimentació del terreny per integrar-lo a l’activitat de l’empresa, cosa que permet que actualment se’n faci ús com a aparcament, però preveient el futur
desplaçament del magatzem fins a aquest a nova ubicació, quan l’obertura del futur carrer Concòrdia ho requereixi.

Alhora, ha permès integrar el recorregut del camí al Parc de Can Font des del carrer Concòrdia a l’entorn del parc, cosa que en millorarà les condicions d’accessibilitat.

“El projecte permetrà millorar molts dels processos actuals i millorar la qualitat de l’aigua”

Per altra banda, el projecte, i posterior obra, de l’edifici d’emmagatzematge de reactius, ha obeït a la voluntat de
donar resposta a dos requeriments bàsics per a la nostra planta: el primer era adequar el volum dels reactius al
cabal futur de la planta (dels 24.000  m3/dia de cabal tractat actualment als 36.000 m3/dia de cabal de disseny) i el
segon, era automatitzar els processos de dosificació de reactius per obtenir una quantitat més gran de dades que
permeten detectar, analitzar i corregir el procés en cas de necessitat amb més celeritat i seguretat i ubicar en un
únic punt els dipòsits d’emmagatzematge, cos a que afavoreix les tasques d’explotació, i alliberant espai que esdevindrà necessari per les futures obres d’ampliació.

A l’edifici s’han instal·lat els dipòsits dels reactius necessaris per a la potabilització de l’aigua, així com els elements complementaris per a la dosificació (analitzadors, bombes dosificadores, bombes de transvasament, …). S’hi afegeix la disponibilitat d’una zona per a la preparació i dosificació de reactius que, en un futur, la potabilització de l’aigua requereixi.

Les actuacions que seguiran, consistiran en la renovació, gairebé total, de la planta de tractament, per tal  d’actualitzar-la, tant pel que fa a la capacitat de tractament que es preveu necessària per al futur com per
aprofitar l’estat actual de les tecnologies, augmentar i millorar la qualitat de l’aigua tractada, pel que fa
als aspectes organolèptics. Es preveu que s’executin en tres fases, per la complexitat que suposa compatibilitzar l’execució de les obres amb l’operació de les instal·lacions.

Mireia Félix, cap de projectes i obres, i Ricard Tomàs, director d’operacions adjunt a gerència d’Aigües de Manresa

Espais i equipaments


Inscripcions escoles