La gestió dels actius

Publicat el 19 d'octubre de 2017

Qui té cura de la xarxa perquè ens arribi aigua cada dia a les aixetes de casa?

L’usuari industrial o domèstic, quan obre una vàlvula o una aixeta per refrigerar una màquina o per dutxarse, vol que li surti aigua. Darrere d’aquesta acció quotidiana hi ha molta gent implicada que, des de la captació, fins al tractament, passant per la distribució i sanejament posterior, ha de funcionar. Per això, hi ha d’haver una bona gestió dels actius que componen aquest escenari.

Què s’entén per la gestió dels actius?

Es consideren actius tots els elements (canonades, bombes elevadores, dosificadores de reac;us, analitzadors en continu, pous de bombaments, dipòsits, etc.) que componen el cicle de l’aigua, i s’han de mantenir en bon estat per garantir l’aigua a les aixetes i que retorni sanejada cap al riu per al seu reaprofitament. Anys enrere, el concepte gestió d’actius no era l ’habitual , es considerava només manteniment dels actius, i aquest, com el cos de bombers, estava per “apagar els focs”, és a dir, reparar les avaries que anaven sortint, i poca cosa més. Actualment (i ens remuntem als anys
2000-2004), Aigües de Manresa aposta per tal de fer aquesta gestió dels actius en equilibri entre garantir el funcionament i el cost que suposa. Així va dotar l’equip de manteniment de l’època d’eines per poder fer prevenció d’aquests actius, un programa informàtic en què es registraven les avaries, així com fer un pla de manteniment preventiu. A la  vegada, tota aquesta informació ens
permetria, com així ha estat, avançar-nos en les inversions als llocs o actius més problemàtics.

Avui en dia l’equip de gestió d’actius està format per 31 persones, entre tècnics i operaris que, a banda de gestionar 7.074 actius i 27 xarxes de distribució, també conforma un equip disponible 24 hores al dia, 365 dies l’any, per resoldre les incidències que puguin sortir fora dels dies i horaris laborables.

Si ho mirem amb dades d’avaries i d’actuacions de caràcter preventiu, l’any 2016, a escala global, vam veure que es van efectuar:

– 7.949 actuacions de manteniment i preventives dels equips electro-mecànics;
– 1.768 actuacions de manteniment a la xarxa i escomeses.

Per tant, quan obriu l’aixeta i us en surti aigua recordeu que darrere hi ha un equip de professionals que vetllen perquè sempre sigui així, i en cas que no us en surti, no us desespereu i penseu que gairebé segur ja s’està treballant per reparar o millorar els actius abans esmentats.

Josep Mª Zaragoza, responsable de gestió d’actius d’Aigües de Manresa

Espais i equipaments


Inscripcions escoles