Què té a veure el tractament de les dades, amb l’aigua?

Publicat el 13 d'abril de 2017

El tractament de les dades té a veure quasi bé amb tot, i també amb l’aigua. Qualsevol empresa, autònom, botiga, esplai, centre esportiu, etc. que ens demana dades personals, adquireix una responsabilitat referent al tractament de les dades, segons marca la legislació. El mateix passa amb les càmeres de videovigilància que un establiment decideix instal·lar.

Aquestes empreses tenen una feina addicional per tractar confidencialment totes les dades que es generen dels contractes, altes, participacions en promocions, etc.

Amb l’evolució constant de la tecnologia, l’augment de les operacions fetes a través d’internet, l’expansió de les xarxes socials, etc., tots nosaltres estem contínuament introduint les nostres dades al núvol, però realment som conscients del què se’n fa?

En tot contracte, i en el del servei d’aigua i clavegueram també, trobem un paràgraf en lletra petita a peu de pàgina que ens informa com a mínim de 4 aspectes:

–         Que aquelles dades que els facilitem formaran part d’un fitxer inscrit degudament, a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

–         La finalitat amb la que es recullen les dades.

–         Els drets ARCO que pot exercir l’usuari (drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició).

–         I l’adreça on es poden exercir aquests drets.

 

Les dades confidencials que s’utilitzen per poder contractar el servei de l’aigua per exemple, no són especialment protegides, perquè no es refereixen a la nostra salut, religió, sexualitat, etc. Aquest tipus de dades complicarien una mica més la feina del tractament ja que requereixen una cura especial.

Un altre aspecte que contempla la llei, és que les empreses per assegurar-se que compliran aquesta confidencialitat han d’establir uns criteris i unes normes amb tots els seus treballadors i els proveïdors que poden tenir accés a dades (serveis informàtics externs, serveis de neteja, etc.). Amb aquesta finalitat, tots ells signen un document de compromís de confidencialitat quan comencen els primers contactes amb Aigües de Manresa.

A més, periòdicament a Aigües de Manresa es fa una auditoria interna de protecció de dades, on es revisen tots els aspectes susceptibles de ser vulnerats en matèria de protecció de dades.

Tenint en compte totes aquestes mesures per preservar les dades que l’usuari ens confia, podríem dir que les dades dels nostres abonats viatgen segures com les gotes d’aigua.

La Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i els seu Reglament (RLOPD), quedaran derogats el 25 de maig de 2018 pel Reglament general de protecció de dades (RGPD), que encara que bàsicament tot es manté, incideix en alguns temes com ara la major responsabilitat de l’encarregat del tractament, l’augment dels drets dels interessats, la desaparició de l’obligació d’inscriure formalment els fitxers de dades a l’autoritat competent de protecció de dades, etc.

Cristina Mauri, responsable de Qualitat i Sistemes Informàtics d’Aigües de Manresa

Espais i equipaments


Inscripcions escoles