La Fundació entrega un estudi de millora de l’entorn dels ramals de la Sèquia a l’Ajuntament de Manresa

Publicat el 13 de febrer de 2017

L’estudi, encarregat a l’empresa Catemocions, respon al compromís que la Fundació va adquirir amb el projecte Manresa 2022, de realitzar un estudi de la zona de regadiu de Vallparadís i Viladordis, els espais més vinculats amb Sant Ignasi i alhora afavorir la millora dels camins periurbans de Manresa. L’Ajuntament considera que és un bon punt de partida per millorar la senyalització d’aquestes zones, i buscarà el finançament necessari, juntament amb la Junta de la Sèquia, per tirar-ho endavant.

 

La Fundació Aigües de Manresa –Junta de la Sèquia ha elaborat un projecte a l’entorn dels ramals de la Sèquia. En el treball es defineixen possibles línies per adequar els camins i l’accés a una zona del regadiu manresà poc coneguda, en general – la zona de Vallparadís i Sant Pau-, però freqüentada pels veïns dels barris propers com Sant Pau i la Balconada o la Sagrada Família i Viladordis. I que segurament, va ser molt freqüentada també per Sant Ignasi de Loiola, atès que aquest braçals de la Sèquia (Santa Clara i Viladordis) ja estaven en funcionament en aquella època. L’Ajuntament ha rebut el treball i estudiarà la possibilitat de realitzar les actuacions de millora incloses al treball.

 

El projecte, amb valors culturals i de turisme sostenible, té dos objectius clarament marcats: Per un costat, que es prenguin consideracions essencials sobre el conjunt de Viladordis i la zona de Vallparadís-Sant Pau, i parcials en relació al Poal; i per l’altre, definir unes mesures d’intervenció immediata respecte a la millora de camins i canals, la seva senyalització direccional, la seva senyalització patrimonial; i particularment, tot allò que tingui vinculació amb la figura de Sant Ignasi, des del punt de vista històric o paisatgístic. Per això es contemplen dues dimensions, una naturalística, agrícola i d’infraestructures hidràuliques, i una altra d’històrica- subratllant la Manresa pagesa-, que inclou els elements ignasians.

 

El treball  recull totes les intervencions que s’haurien de tenir en compte per poder adequar la senyalització i l’entorn d’aquesta zona de la ciutat. També hi podem trobar una síntesi divulgativa de la historia de la pagesia a la Ciutat des de l’Edat Mitjana fins al nostres dies. I finalment es fa un recull de propostes de dinamització turística del regadiu, on s’hi inclouen fins a 16 rutes de senderisme on es relaciona a Sant Ignasi amb l’aigua i l’entorn de Manresa.

 

Aquest projecte ha estat lliurat a l’Ajuntament de Manresa, tant als responsables de Territori com els de Turisme i el projecte 2022. El consistori el tindrà en compte a l’hora d’endreçar i senyalitzar aquestes zones i considera que és un bon punt de partida per millorar els camins a l’entorn dels ramals de la Sèquia, ja que es fa una diagnosi i proposa possibles solucions. A partir d’aquí, juntament amb la Junta de la Sèquia, caldrà buscar finançament per implementar les solucions, amb l’objectiu de millorar aquest de la ciutat, d’acord amb els objectius de Manresa 2022.

Espais i equipaments


Inscripcions escoles