Tall d’un tram de la Sèquia per obres de manteniment

El tram tallat a la circulació és el que va des del Coll de l’Om fins a Comabella, afectant 1.45 km del canal. Aquestes obres, que ja estaven previstes, tindran una durada de mes de 3 mesos, i afecten el camí paral·lel al canal.
Aquesta situació alterarà l’últim tram del recorregut de la Transèquia, i per poder mantenir inalterat l’últim avituallament, situat a Comabella, i seguir el recorregut el màxim de fidel a l’original, s’utilitzarà una pista paral·lela. El desviament estarà degudament senyalitzat, minimitzant-ne l’afectació durant l’esdeveniment.

Pere Garcia rep el premi Sèquia a títol pòstum

L’Ajuntament de Manresa, l’Associació Misteriosa Llum i la UManresa-Fundació Universitària del Bages (FUB) van presentar ahir el programa de la Festa de la Llum 2017. La institució universitària –que enguany administra la festa– va desvelar els primers guanyadors del premi Sèquia –que vol reconèixer els valors hereus de l’esperit de la Sèquia–, una de les aportacions que ha fet a la festa. El guardó individual serà per al comunicador i publicista Pere Garcia, que va morir al novembre i que va impulsar l’Associació Misteriosa Llum i la Fira de l’Aixada, entre d’altres. En l’apartat col·lectiu, el guardó serà per a la cooperativa MengemBages, a la qual es reconeix la capacitat de fer viable una iniciativa que planteja un canvi en els hàbits de consum. Altres novetats de la festa seran la posada al dia de les Ametlles de la Llum; la instal·lació d’una font que raja a cinc graus, i una exposició escultòrica d’Àngels Freixanet. El pregó anirà a càrrec de l’astrofísic manresà Ignasi Ribas.

L’aigua a l’Agulla

El parc de l’Agulla, a més de ser un important pulmó verd conté una reserva d’aigua vital

El parc de l’Agulla és una reserva d’aigua molt important per a l’abastament d’aigua potable a una bona part de la comarca del Bages. Tot i que el llac embelleixi l’entorn i
ens inviti a interactuar en diferents activitats, no podem perdre de vista que l’aigua del llac està destinada a brollar de les nostres aixetes casolanes.

És per això que, el mateix descans que ens proporciona el fet de tenir aigua de reserva, també ens mou per preservar-la davant els processos naturals als que està sotmesa en la
seva estada al llac. Per combatre qualsevol agent extern, i frenar l’adaptació de l’aigua a unes condicions més calmoses que predisposen al complex joc de l’intercanvi dins el nou ecosistema, s’efectuen diferents actuacions que, de manera sostenible i natural, col·laboren a mantenir la qualitat de l’aigua i, a la vegada, atenuar-ne el seu
tractament posterior a la planta potabilitzadora.
“Per preservar, s’efectuen diverses actuacions per mantenir-ne la qualitat”
Una de les accions que formen part d’aquest pretractament totalment respectuós i natural són les illes flotants de plantes aquàtiques (phragmites) que decoren la part nord del llac formant part d’aquest ecosistema aquàtic. La seva finalitat és competir amb les algues en l’absorció de nutrients i conseqüentment, reduir-ne el creixement. És cert però, que per gaudir d’una bona salut en la seva funció competidora necessiten d’un bon manteniment.
Això s’aconsegueix gràcies a un monitoratge tant a nivell de l’estructura (manteniment dels corredors, revisió de les boies, cordes i ancoratges), com del seguiment i avaluació de les plantes (eliminació d’espècies de baix rendiment, millora dels substrats, sembra i plantació de noves espècies).

L’extracció de nutrients es porta a terme mitjançant la retirada dels macròfits (plantes aquàtiques) dallant, recollint, i posteriorment triturant i analitzant per a la seva avaluació.

Amb la mateixa finalitat de protegir la qualitat de l’aigua del llac, cal esmentar també altres accions com el control de la població piscícola, específicament, el seguiment de les
activitats de pesca , la presència de peixos morts i recompte del nombre de peixos amb eco sonda, i, el control de la població d’aus aquàtiques per la prevenció i detecció del risc per influença aviària, i d’aquelles espècies que poden interferir en la qualitat de
l’aigua.

Una altra factor a tenir en compte per aconseguir condicions idònies al llac és l’extracció dels sediments. Aquesta es porta a terme mitjançant una mànega que es desplaça en diferents punts del llac, segons una planificació setmanal, purgant de manera lenta però
continuada tot el fons del llac. D’aquesta manera es manté l’equilibri adequat en quan a la quantitat, sense necessitat d’intervencions dràstiques per la seva neteja.

Totes aquestes gestions que contribueixen a conservar l’aigua del llac de l’Agulla no queden completes sense afegir que, una bona manera de contribuir, per part de tots, en la preservació i manteniment per una bona qualitat de l’aigua, és també el seguiment de les mesures recomanades en els panells informatius que voltegen el recinte del Llac.

Elisabet Berch, analista supervisora del Laboratori d’Aigües de Manresa