Presents a la jornada de projectes ambientals de Catalunya

Publicat el 16 de febrer de 2016

Aquest proppassat dimarts 9 de febrer s’ha realitzat a Barcelona la jornada de presentació dels 19 projectes d’Educació i Sensibilització Ambiental que el Departament de Territori i Sostenibilitat ha subvencionat els anys 2014 i 2015.

En aquest marc, Meandre, com a entitat promotora, i Fundació Aigües de Manresa, com a entitat sòcia, van presentar el projecte de sensibilització i educació ambiental “Xup Riera Viva”

“Xup riera viva” ha esta un projecte de promoció sostenible de la Riera de Rajadell en el seu pas pel barri manresà del Xup. Un projecte d’investigació, acció i participació col·lectiva per a la sostenibilitat per part dels ciutadans del Xup i Meandre. Ha estat clau la forta implicació de les entitats socials i culturals del barri: l’escola la Muntanya del Drac, l’Esplai tres Pins i l’Associació de Veïns del Xup.

Les actuacions realitzades han estat diverses: rutes interpretatives socio-ambientals, tallers en educació ambiental, tallers en ecologia de l’aigua (realitzat per Fundació Aigües de Manresa), taller en agroecologia i el seu impacte en la riera, curs d’educació pràctica per a la sensibilització i gestió sostenible de l’entorn, i, finalment, creació i difusió de material i contingut divulgatiu.

Es destaquen els resultats del projecte, com l’adquisició i enfortiment de la consciència ambiental del veïnat del barri, la millora de l’estat de conservació de l’entorn natural de la Riera de Rajadell al seu pas pel barri del Xup i , sobretot l’adquisició d’experiència pràctica i d’alt valor per extrapolar aquest model de gestió socioambiental participativa en altres zones de l’Anella Verda de Manresa i més enllà.

Com a cloenda de la jornada, l’Obrador del Tercer Sector Ambiental ha presentat la campanya “Jo sóc donant ambiental” per animar els ciutadans a col·laborar amb les ONG ambientals, donar-les a conèixer i millorar el seu reconeixement social. També ha difós els drets que tenen els donants i els avantatges fiscals que poden tenir. Han participat alguns dels voluntaris i responsables de les organitzacions que hi participen.

Espais i equipaments


Inscripcions escoles