La Generalitat de Catalunya atorga el distintiu de garantia de qualitat ambiental al Museu de la Tècnica

Publicat el 6 de juliol de 2015

El Museu de la Tècnica de Manresa és el primer museu del Bages que obté aquest distintiu de reconeixement

El Museu de la Tècnica de Manresa ha estat treballant durant aquest últim any per assolir els criteris marcats en el distintiu de garantia de qualitat ambiental que atorga el departament de territori i sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Finalment, i amb data de maig, ha estat concedit.


Per poder aconseguir el distintiu, l’equipament cultural ha de complir una sèrie de criteris sobre estalvi i eficiència energètica, estalvi d’aigua, gestió de residus, compres, mobilitat, ús eficient dels espais, qualificacions ambientals, sorolls i vibracions i formació ambiental en tot el seu personal.


Es tracta d’un sistema d’etiquetatge ecològic voluntari de qualificació, que identifica i certifica de manera oficial que certs serveis tenen una afectació menor sobre el medi ambient i que compleixen amb uns criteris ambientals establerts prèviament. En concret, des del 2012, aquesta certificació s’adreça a les biblioteques i museus, de titularitat pública o privada, que disposen d’uns criteris que promouen l’ecoeficiència i la sostenibilitat ambiental, i se centren en optimitzar el consum de l’energia i l’aigua, reduir la generació de residus i augmentar l’ús de productes i serveis ambientalment preferibles.

Espais i equipaments


Inscripcions escoles