Aigües de Manresa i la Junta de la Sèquia estan renovant la zona de jocs infantils del Parc de l’Agulla

Durant aquests mesos d’estiu s’està portant a terme la renovació de les tres àrees de jocs infantils del Parc de l’Agulla, per tal de millorar-les i adaptar-les a la normativa. La renovació consisteix en posar sorres toves per amortir les caigudes i canviar tots els jocs infantils, que s’han adquirit a Alemanya. Les obres van començar per la zona de jocs dels més petits. En aquests moments ja s’està treballant en la zona dels nens mitjans i a continuació s’actuarà a la zona dels més grans. En el cas que l’obra no pugui estar acabada del tot per la festa major, es deixarà pendent el tercer grup de jocs per tal que no hi hagi tanques ni maquinària pel mig durant el castell de focs.

La Generalitat de Catalunya atorga el distintiu de garantia de qualitat ambiental al Museu de la Tècnica

El Museu de la Tècnica de Manresa és el primer museu del Bages que obté aquest distintiu de reconeixement

El Museu de la Tècnica de Manresa ha estat treballant durant aquest últim any per assolir els criteris marcats en el distintiu de garantia de qualitat ambiental que atorga el departament de territori i sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Finalment, i amb data de maig, ha estat concedit.


Per poder aconseguir el distintiu, l’equipament cultural ha de complir una sèrie de criteris sobre estalvi i eficiència energètica, estalvi d’aigua, gestió de residus, compres, mobilitat, ús eficient dels espais, qualificacions ambientals, sorolls i vibracions i formació ambiental en tot el seu personal.


Es tracta d’un sistema d’etiquetatge ecològic voluntari de qualificació, que identifica i certifica de manera oficial que certs serveis tenen una afectació menor sobre el medi ambient i que compleixen amb uns criteris ambientals establerts prèviament. En concret, des del 2012, aquesta certificació s’adreça a les biblioteques i museus, de titularitat pública o privada, que disposen d’uns criteris que promouen l’ecoeficiència i la sostenibilitat ambiental, i se centren en optimitzar el consum de l’energia i l’aigua, reduir la generació de residus i augmentar l’ús de productes i serveis ambientalment preferibles.