El Xup Riera Viva, nou projecte de gestió ambiental

Publicat el 1 d'abril de 2015

Xup Riera Viva és un extens programa de tallers d’educació, reconeixement i accions XupRieraViva-colorcol·lectives i veïnals per a promoure l’ús sostenible i la conservació de la riera de Rajadell pel seu pas pel barri del Xup, a Manresa. El conjunt de les actuacions ha de garantir la conservació a partir de la seva restauració, la recuperació dels seus valors ecològics i socials, i la promoció d’usos i pràctiques socials sostenibles i perdurables en el temps.

El projecte busca la implicació dels agents socials de l’entorn de la Riera, a través d’activitats participatives per a tots els públics, i la creació de xarxes d’interacció entre entitats i organismes locals. Per altra banda, a través de l’Associació de Veïns del Xup i la resta d’entitats enxarxades en el Pla de Desenvolupament Comunitari del barri, el projecte desplega el seguit d’activitats pràctiques des de la participació directa dels diferents col·lectius d’edat del barri, buscant no només la conscienciació sinó la implicació comunitària en la custòdia del territori.

Més informació a http://xuprieraviva.cat/

Espais i equipaments


Inscripcions escoles