Nova regulació de les bicicletes al Parc de l’Agulla

Publicat el 15 de juliol de 2014

Aquesta ordenació permetrà resoldre alguns conflictes que havien aparegut al Parc

Des de fa uns dies s’han instal•lat uns plafons al Parc de l’Agulla delimitant-ne l’espai d’ús de bicicletes, permetent així una millor convivència entre vianants i ciclistes.

Aquesta nova ordenació de la circulació de bicicletes per l’interior del Parc, treballada conjuntament entre la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia i la Secció de Mobilitat de l’Ajuntament de Manresa, s’ha fet amb la idea de permetre connectar el camí de les Aigües amb el camí de la Sèquia passant per dins del Parc de l’Agulla, en concret per la llera del llac, d’una manera més còmoda i sense destorbar la gent que estigui gaudint de la tranquil•litat de les zones boscoses i d’esbarjo, on queda prohibida la circulació. Els menors de 7 anys, sempre acompanyats d’un adult a peu, si que podran circular per les zones formigonades de tot l’entorn.

A més, s’ha habilitat una zona d’aparcament de bicicletes al Centre de visitants, per així, aquell qui vulgui, pugui deixar la bicicleta lligada i gaudir del Parc, i en aquest aparcament s’ha instal•lat un tòtem informatiu amb l’itinerari ciclista que connecta el Parc de l’Agulla amb la Zona esportiva El Congost passant pel centre de la ciutat.

La nova ordenació s’ha fet d’acord a l’ordenança de circulació i mobilitat de l’Ajuntament de Manresa


Article 9. Circulació amb bicicletes i altres vehicles sense motor
1. Les bicicletes poden circular per la calçada, per àrees de vianants i per les zones senyalitzades específicament, excepte en moments d’aglomeració de vianants, en què hauran de baixar de la bicicleta i anar a peu.
2. No es pot circular per les voreres que no estiguin senyalitzades específicament per circular-hi, excepte els menors de 7 anys acompanyats per un adult a peu.

Espais i equipaments


Inscripcions escoles