El Parc de la Sèquia i Aigües de Manresa col·laboren en treballs de recerca de batxillerat

Publicat el 8 de setembre de 2012

Durant els mesos d’estiu, diferents alumnes de batxillerat del Bages han realitzat part dels seus treballs de recerca al laboratori de l’empresa municipal i del Centre de l’Aigua de Can Font. Concretament són tres treballs que estudien diferents aspectes de l’aigua. Un dels treballs estudia diferents fonts de l’Anella Verda de Manresa. Un altre estudia la potabilitat i la idoneïtat per al consum de diferents aigües: l’aigua d’un pou, l’aigua de l’aixeta, l’aigua de l’aixeta passada per diferents tractaments domèstics, entre d’altres. I el darrer, estudia la qualitat ecològica d’una riera. Bàsicament, els alumnes de batxillerat han pogut realitzar la seva recerca de laboratori, però també han rebut assessorament i han pogut consultar informació al Centre de Documentació, un servei del Centre de l’Aigua.

Espais i equipaments


Inscripcions escoles