Lliurament dels treballs de recerca dels alumnes de 2n de batxillerat al Centre de Documentació de Can Font

Publicat el 3 de juny de 2011

El dimecres 1 de juny, els alumnes que han cursat 2n de batxillerat als diferents instituts del Bages van fer el lliurament dels treballs de recerca que tenien l’aigua com a tema de recerca escollit. L’acte ha estat organitzat conjuntament entre el Centre de Recursos Pedagògics i el Centre de l’Aigua de Can Font i va ser presidit pel vice-president de la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia, Josep Alabern i Carles Llussà, per part del Centre de Recursos. Hi van participar els alumnes i professors que han tutoritzat els treballs de recerca.

L’acte es va iniciar amb la benvinguda per part de Josep Alabern i tot seguit es va fer l’entrega, per part de cada alumne, del seu treball de recerca. Al moment de l’entrega, cada alumne va fer una petita explicació de la seva recerca i des del Centre de l’Aigua de Can Font se li va fer entrega d’un certificat que acredita que el seu treball queda en dipòsit al Centre de Documentació. Posteriorment, tots els assistents a l’acte van poder fer una visita al Centre de Documentació, on quedaran dipositats els treballs i van poder gaudir del nou muntatge que ofereix el Centre de l’Aigua, “Els sons de l’aigua”, situat a l’ermita de Can Font.

Han estat 10 alumnes que van escollir la temàtica de l’aigua per fer la seva recerca, de la qual n’han resultat 9 treballs, que a partir del seu lliurament, ja estan a l’abast dels usuaris del Centre de Documentació de Can Font per tal que puguin ser consultats.

Espais i equipaments


Inscripcions escoles